İş Sözleşmesi


Sözleşmenin, işverenin feshi dışındaki bir nedenle sona ermesi halinde iş güvencesi hükümleri uygulanamaz. Bu bağlamda sözleşme ikale (bozma sözleşmesi) ile sona ermişse işçi iş güvencesi hükümlerine dayanarak feshin geçersizliğine karar verilmesini talep edemeyecektir. İş sözleşmesinin sona erdirilmesi için; talebinin (ikaleye davet) işçiden geldiği, işverence bu talep üzerine davacıya kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiği, böylelikle iş sözleşmesinin bozulması yönünde tarafların iradelerinin birleşmesi gereklidir. Yargıtay 9. HD. 2014/12866 E. 2014/28875 K.
Daha Fazla

Fazla Mesai


Davacının çalıştığı şubeden, çalıştığı dönemler itibariyle kullandığı bilgisayarların açılış kapanış saatlerini gösterir kayıtlar tespit edilmeli. Gerektiğinde bilirkişiye yerinde inceleme yapma yetkisi de verilerek, işyeri giriş çıkış ile bilgisayar kayıtları, varsa mesai formları ve emsal dava dosyalarındaki tespitlerle örtüştüğü noktada davacı tanıklarının beyanları ile birlikte değerlendirilmelidir. Yeniden rapor alınmalı ve sonucuna göre usuli kazanılmış hak ilkesi de gözetilerek bir karar verilmesi gerekir. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi)
Daha Fazla

2009 yılında kurulan Selçuk Türkmenoğlu Hukuk Ofisi, 10 yılı aşan tecrübe ve dinamizmi birleştiren kadro yapısı ile etkin ve sonuç odaklı avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim